MEDICINA

Josep Trueta i Raspall
Image is not available

Barcelona, 1897 - 1977
Metge i cirurgià catedràtic d'Ortopèdia a la Universitat d'Oxford i membre del Consell Nacional Català. El seu mètode de tractament va permetre eliminar la gangrena i millorar les cures als ferits de guerra i amputats, fet que li valgué la candidatura al Nobel.

Médico y cirujano catedrático de Ortopedia en la Universidad de Oxford y miembro del Consell Nacional Català. Su método de tratamiento permitióNeliminar la gangrena y mejorar las curas a los heridos de guerra y amputados, lo que le valió la candidatura al Nobel.

Image is not available
Valentí Fuster
Image is not available

Barcelona, 1943
Un dels cardiòlegs més importants del món. La seva tasca investigadora comprèn treballs sobre l'arteriosclerosi i el mecanisme molecular al voltant de les malalties coronàries: l'infart, l'infart de miocardi i l'angina de pit, així com la millora del tractament d'aquestes malalties.

Uno de los cardiólogos más importantes del mundo. Su labor investigadora comprende trabajos sobre la arteriosclerosis y el mecanismo molecular en torno a enfermedades coronarias como el infarto, el infarto de miocardio y la angina de pecho, así como la mejora del tratamiento de estas enfermedades.

Image is not available
Josep Baselga
Image is not available

Barcelona, 1959
Doctor en Medicina i Cirurgia, catedràtic de medicina de la UAB i president del Comitè Científic del Vall d'Hebron Institut d'Oncologia. Des de 2013, és Director Mèdic del Memorial Sloan Kettering Cancer Center (MSKCC), Nova York. És també ex-president de l’American Association for Cancer Research (AACR).

Doctor en Medicina y Cirugía, catedrático de medicina de la UAB y presidente del Comité Científico del Vall d'Hebron Instituto de Oncología. Desde 2013 es Director Médico del Memorial Sloan Kettering Cancer Center (MSKCC), Nueva York. Es también ex-presidente de la American Association for Cancer Research (AACR)..

Image is not available
Image is not available
Santiago Dexeus /
Anna Veiga

L’equip dels ginecòlegs Santiago Dexeus i Anna Veiga va ser pioner a nivell internacional en la reproducció assistida. Des de l'Institut Dexeus es va defensar el dret de la dona a l'ús de la píndola anticonceptiva i de la fecundació in vitro. El 1984 dirigiren l'equip que va aconseguir el naixement del primer nadó proveta el 1985.

El equipo de los ginecólogos Santiago Dexeus y Anna Veiga fue pionero en la reproducción asistida a nivel internacional. Desde el Instituto Dexeus se defendieron los derechos de la mujer con uso de la píldora anticonceptiva y de la fecundación in vitro. En 1984 dirigieron el equipo que logró el nacimiento del primer bebé probeta en 1985.

Image is not available
Família Barraquer
Image is not available

Ignasi Barraquer (1884-1965) fou el primer d’una família pionera en l’oftalmologia i considerat un dels més rellevants científics del món en la seva especialitat, seguit pels seus fills Josep Ignasi i Joaquim, i per la seva néta Helena Barraquer, que dirigeix la clínica i una fundació solidària

Ignacio Barraquer (1884-1965) fue el primero de una familia pionera en la oftalmología y considerado uno de los más relevantes científicos del mundo en su especialidad, seguido por sus hijos Josep Ignasi y Joaquim, y por su nieta Helena Barraquer, que dirige la clínica y una fundación solidaria..

Ignasi Barraquer (1884-1965) fou el primer d’una família pionera en l’oftalmologia i considerat un dels més rellevants científics del món en la seva especialitat, seguit pels seus fills Josep Ignasi i Joaquim, i per la seva néta Helena Barraquer, que dirigeix la clínica i una fundació solidària

Ignacio Barraquer (1884-1965) fue el primero de una familia pionera en la oftalmología y considerado uno de los más relevantes científicos del mundo en su especialidad, seguido por sus hijos Josep Ignasi y Joaquim, y por su nieta Helena Barraquer, que dirige la clínica y una fundación solidaria..

Image is not available
Bonaventura Clotet
Image is not available

Barcelona, 1953
Va ser cap de la unitat de VIH de l'Hospital Universitari Germans Trias i Pujol de Badalona entre 1987 i 2015, i des de llavors és cap de servei de Malalties Infeccioses del mateix hospital. És director de l'Institut de Recerca de la Sida IrsiCaixa des del 1995 i president de la Fundació Lluita contra la Sida des del 1992.

Fue jefe de la unidad de VIH del Hospital Universitario Germans Trias i Pujol de Badalona entre 1987 y 2015, y desde entonces es jefe de servicio de Enfermedades Infecciosas del mismo hospital. Es director del Instituto de Investigación del Sida IrsiCaixa desde 1995 y presidente de la Fundación Lucha contra el Sida desde 1992.

Image is not available
Lina Badimon Maestro
Image is not available

Barcelona, 1953
Fisiòloga cardiovascular. Catedràtica, professora del CSIC, i cap del Departament de Patologia Molecular i Terapèutica de l’IDIBAPS. Directora de l’ICCC, professora associada adjunta de Icahn School of Medicine at Mount Sinai i presidenta de la Sociedad Española para la Arterosclerosis.

Fisiología cardiovascular. Catedrática, profesora del CSIC, y jefa del Departamento de Patología Molecular y Terapéutica del IDIBAPS. Directora del ICCC, profesora asociada adjunta en la Icahn School of Medicine at Mount Sinai y presidenta de la Sociedad Española para la Arteosclerosis.

Image is not available
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Shadow
Slider