FILOSOFIA I PENSAMENT

Ramon Xirau
Image is not available

Barcelona, 1924 – Mèxic, 2017
Exiliat a Mèxic des de 1940, on es convertí en un dels filòsofs més reconeguts i creador d’escola, el seu pensament filosòfic està influenciat per l'existencialisme i el personalisme. Fou un notable poeta.

Exiliado en México desde 1940, donde se convirtió en uno de
los filósofos más reconocidos y creador de escuela, su
pensamiento filosófico está influido por el existencialismo y el
personalismo. Fue un notable poeta.

Image is not available
Victòria Sau i Sánchez
Image is not available

Barcelona, 1930 - 2013
Escriptora, psicòloga i activista política feminista. Mentora del 1r Congrés de les Dones de Barcelona (1999) i membre del Consell de Ciutat, nomenada pel Consell de les Dones i vicepresidenta del Consell de les Dones de Barcelona. Figura rellevant del feminisme català.

Escritora, psicóloga y activista política feminista. Mentora del 1.er Congreso de las Mujeres de Barcelona (1999) y miembro del Consejo de Ciudad, nombrada por el Consejo de las Mujeres y vicepresidenta del Consejo de las Mujeres de Barcelona. Figura relevante del feminismo catalán..

Image is not available
Jaume Balmes
Image is not available

Vic, 1810 – 1848
Teòleg, filòsof i clergue, Balmes fou un dels filòsofs més llegits a tota Europa durant els segles XIX i XX gràcies a la seva obra El Criterio (1845). Destaca per adequar la teologia de forma pràctica a la quotidianitat del segle XIX.

Teólogo, filósofo y clérigo, Balmes fue uno de los filósofos más leidos en toda Europa durante los siglos XIX y XX gracias a su obra EEl Criterio (1845). Destaca per adecuar la teología de forma práctica a la cotidianeidad del siglo XIX..

Image is not available
Francesc Torralba
Image is not available

Barcelona, 1967 Catedràtic de filosofia de la Universitat Ramon Llull, imparteix cursos i seminaris en moltes altres universitats d'Espanya i d’Amèrica del Sud. El Papa Benet XVI el nomenà consultor del Consell Pontifici de la Cultura.

Catedrático de filosofía de la Universitat Ramon Llull, imparte cursos y seminarios en muchas otras universidades de España y de América del sur. El Papa Benedicto XVI lo nombró consultor del Consejo Pontificio de la Cultura..

Image is not available
Josep Ramoneda
Image is not available

Cervera, 1949 Va ser un dels membres destacats del Col·legi de Filosofia barcelonès, que modernitzà el pensament filosòfic català durant els 70. La seva obra enllaça amb l’emotivisme, el sensualisme i l’estètica de Rubert de Ventós. Ha estat director del CCCB i de Grup 62..

Fue miembro destacado del Colegio de Filosofía barcelonés, que modernizó el pensamiento filosófico catalán durante los 70. Su obra enlaza con el emotivismo y sensualismo y la estética de Rubert de Ventós. Ha sido director del CCCB y del Grupo 62.

Image is not available
Fina Birulés
Image is not available

Girona, 1956
P sora de filosofia a la UB i convidada a una desena d’universitats, la seva tasca de recerca s’ha articulat al voltant de dos nuclis: subjectivitat política, història i acció, i qüestions de teoria feminista i l’estudi de la producció filosòfica femenina

Profesora de filosofía en la UB y invitada a una decena de universidades, su labor de investigación se ha articulado en torno a dos núcleos: subjetividad política, historia y acción, y cuestiones de teoría feminista y estudio de la producción filosófica femenina..

Image is not available
Victoria Camps i Cervera
Image is not available

Barcelona, 1941
Filòsofa i professora catedràtica de Filosofia moral i Política a la Universitat Autònoma de Barcelona. Membre del Comitè de Bioètica d'Espanya, presidenta de la Fundació Víctor Grífols i Lucas. Destaca per la defensa del paper de la dona en la vida política, la convicció en l'Estat del benestar com a un valor a defensar, activa defensora de la democràcia participativa i d'una ètica que contribueixi a la formació de la ciutadania.

Filósofa y profesora catedrática de Filosofía moral y Política en la Universidad Autónoma de Barcelona. Miembro del Comité de Bioética de España, presidenta de la Fundación Víctor Grífols i Lucas. Destaca por la defensa del papel de la mujer en la vida política, la convicción en el estado del bienestar como un valor a defender, activa defensora de la democracia participativa y de una ética que contribuya a la formación de la ciudadanía..

Image is not available
Ramon Llull
Image is not available

Palma, 1232 – Tunis, 1316
Escriptor, filòsof, místic, teòleg i missioner mallorquí, la seva obra magna és fundacional a l’hora de crear el sistema filosòfic Ars, essent el primer de fer servir el català com a llengua literària. Se’n conserven 240 obres, entre les quals destaquen Blanquerna i el Llibre de les bèsties.

Escritor, filósofo, místico, teólogo y misionero mallorquín, su obra magna es fundacional al crear el sistema filosófico Ars, y es el primero en utilizar la lengua catalana vulgar. Se conservan 240 obras, entre las que destacan Blanquerna y, El Libro de las bestias...

Image is not available
Raimon Panikkar
Image is not available

Barcelona, 1918 – Tavertet, 2010
Desenvolupà una filosofia interreligiosa i intercultural, amb una nova obertura respectuosa al diàleg amb les tradicions no occidentals. La seva filosofia vol transformar la civilització que està sotmesa a un sistema occidental pretesament sense alternativa. Fou professor a una desena d’universitats.

Desarrolló una filosofía interreligiosa e intercultural, con una nueva apertura respetuosa y al diálogo con las tradiciones no occidentales. Su filosofía quiere transformar la civilización que está sometida a un sistema
occidental pretendidamente sin alternativa. Fue profesor de una decena de universidades...

Image is not available
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Shadow
Slider